Metropolitan Tikhon presides at the annual pilgrimage in Kodiak, AK